QUY HOẠCH TP SẦM SƠN

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) Thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) Thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Quảng Cư -Thị xã Sầm Sơn - tỉnh Thanh Hóa

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Quảng Cư -Thị xã Sầm Sơn - tỉnh Thanh Hóa

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương thị xã Sầm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương thị xã Sầm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án: FLC Samson Golf Links và khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án: FLC Samson Golf Links và khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn

Quy hoạch chung xây dựng thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Quy hoạch chung xây dựng thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu vực đường Hồ Xuân Hương, thị xã Sầm Sơn - tỉnh Thanh Hóa

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu vực đường Hồ Xuân Hương, thị xã Sầm Sơn - tỉnh Thanh Hóa

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái cao cấp của Trường Lệ, Phường Trường Sơn -Thị xã Sầm Sơn - tỉnh Thanh Hóa

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái cao cấp của Trường Lệ, Phường Trường Sơn -Thị xã Sầm Sơn - tỉnh Thanh Hóa

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ thuộc thị xã Sầm Sơn và huyện Quảng Xương- Thanh Hoá

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ thuộc thị xã Sầm Sơn và huyện Quảng Xương- Thanh Hoá

<<<1>>>

Bản đồ hành chính Thanh Hóa